en guzel soz

sözler

kamyon arkası sözler

aşk sözleri

acı sözler

Charles Darwin Sözleri | Güzel Sözler

Charles Darwin Sözleri


Charles Darwin Sözleri

İngiliz biyolog ve doğa tarihçisi Charles Darwin tarafından kaleme alınmış iz bırakan en güzel sözlerini siz değerli takipçilerimiz için bir araya toparladık.

Charles Darwin Sözlerini Facebook, İnstagram, Whatsapp ve Twitter, gibi sosyal platformlarda paylaşabilirsiniz.

Charles Darwin Kimdir

Charles Darwin Kimdir
Charles Darwin Kimdir

Charles Robert Darwin (12 Şubat 1809, Shropshire – 19 Nisan 1882, Downe), İngiliz biyolog ve doğa tarihçisi. Doğal seçilim yoluyla evrim kuramının kurucusu.

İnsan dahil tüm canlı türlerinin doğal seçilim yoluyla bir ya da birkaç ortak atadan evrildiğini öne sürmüş ve o günün şartlarına göre bu teoriyi destekleyen pek çok kanıt sunmuştur. Darwin’in fikirleri üzerine inşa edilen modern evrim teorisi, bugün biyoloji biliminin temeli ve birleştirici ögesidir. Evrimin gerçekleştiği olgusu Darwin hayattayken, doğal seçilim teorisinin evrimin ana açıklaması olması ise 1930’lu yıllarda bilim dünyası tarafından kabul görmüştür. Darwin’in orijinal teorileri modern evrimsel biyolojinin temelini oluşturmakta, hayatın çeşitliliği üzerine birleştirici bir mantıksal açıklama sunmaktadır. Darwin’in doğa tarihine duyduğu ilgi, önce Edinburgh Üniversitesi’nde tıp, sonra Cambridge Üniversitesi’nde teoloji okurken gelişti. Beagle gemisinde yaptığı beş senelik yolculuk sırasında, zamanın meşhur jeoloğu Charles Lyell’ın ortaya attığı, geçmişteki jeolojik süreçlerin bugünkülerle aynı olduğunu savunan teoriyi destekleyecek pek çok gözlem yaptı ve iyi bir jeolog olarak ünlendi.[kaynak belirtilmeli] Aynı yolculukta, canlıların coğrafi dağılımı ve fosiller üzerine yaptığı dikkatli gözlemler sonucunda, türlerin birbirine dönüşümüyle ilgilenmeye başladı ve 1838’de doğal seçilim fikrini geliştirdi. Daha önce benzer fikirlerin “sapkınlık” olarak nitelendirildiğini ve bastırıldığını görmüş olduğundan, uzun süre fikirlerini en yakın arkadaşları dışında kimseye açmadı. Olası itirazlara en iyi şekilde cevap verebilmek için araştırma yapmaya ve kanıt toplamaya başladı. 1858’de Alfred Russell Wallace’dan aldığı bir mektubu okuyunca, Wallace’ın da kendisininkine benzer bir teori geliştirdiğini anladı ve nihayet teorisini yayımlamaya karar verdi. 1859’da yayımladığı On the Origin of Species (Türlerin Kökeni Üzerine) adlı kitabı, canlıların ortak atalardan evrilerek çeşitlendiği fikrinin geniş kabul görmesini sağladı. Daha sonra yayımladığı The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex (İnsanın Türeyişi, ve Cinsiyete Mahsus Seçilim) kitabında insan evrimini ve cinsel seçilim fikrini inceledi. The Expression of the Emotions in Man and Animals (İnsan ve Hayvanlarda Duyguların İfadesi) adlı kitabında ise insanların ve hayvanların duygularını ifade ediş şekilleri arasındaki benzerlikleri ortaya koydu.

Charles Darwin Sözleri

İnsan; kıllı, kuyruklu, dört ayaklı olan ve ağaçlarda yaşayan (arboreal) bir türden evrimleşmiştir.

Ben bu, her küçük değişimi, eğer ki yararlıysa koruyan prensibe, Doğal Seçilim adını veriyorum.

İnsan yalnızca kendi çıkarı için seçerken; doğa yalnızca canlının yararını gözeterek seçer.

Gerçekleri gözlemleyen ve sonuçlar çıkaran bir çeşit makinaya dönüştüm.

Ne en güçlü olan tür hayatta kalır, ne de en zeki olan. Değişime en çok adapte olabilendir, hayatta kalan.

Varolan, türlerin en güçlüsü değildir, en zekisi de değildir. Charles Darwin Sözleri Hayatta kalan, değişime en çok ayak uydurabilendir.

Her şeyin başlangıcı, bizim için şu etapta çözülemezdir; bu sebeple ben de, olunması gerektiği gibi, bu konuda agnostik kalıyorum.

Ben gerçeği bilmek istiyorum. Gerçekle yüzleşip canlıların özüne ulaşmak istiyorum.

Görmezden gelin, ses etmeyin, cevap vermeyin. Sessizlik herkesi mahveder.

Eğer ki hayatımı baştan yaşayabilseydim, kendime her hafta en azından bir kez biraz şiir okuma ve biraz müzik dinleme kuralı koyardım.

Kısa Charles Darwin Sözleri

Kısa Charles Darwin Sözleri
Kısa Charles Darwin Sözleri

Gelecek, eğer çocuklarla çevriliyse, günümüzden ne kadar da üstündür!

Kölemiz yaptığımız hayvanları, eşitimiz olarak değerlendirmek, hoşumuza gitmiyor.

Bilgisizliğin verdiği güveni, bilgi hiçbir zaman verememiştir.

Bilimsel bir insanın istekleri ve tutkuları olmamalıdır, tam bir taş kalpli olmalıdır.

İnsan ırkları arasındaki farkların göze en çok çarpanı ve unutulmayanı, derinin rengidir.

Hayatının bir dakikasını boşa harcamaya cüret edebilen biri, hayatın değerini anlamamıştır.

En zeki veya en güçlüler değil, değişime en iyi şekilde ayak uydurabilenler hayatta kalır.

Aptalların deneylerini çok severim! Öyle ki, kendim de, hep yaparım!

İnsanın istekleri ve çabaları o kadar değişken, yaşamı ise o kadar kısadır!

Charles Darwin Anlamlı Sözleri

Charles Darwin Anlamlı Sözleri
Charles Darwin Anlamlı Sözleri

Ne olursa olsun, insanın, atalarının izini bir damga gibi taşıdığını kabul etmemiz gerekmektedir.

Yüzyıllar ile ölçülecek kadar uzun olmayan bir zaman sonra, insanlar bütün dünyadaki yerel halkları katledecek ve onların yerini alacaktır.

Bir insan hem Tanrı’ya hem de evrim fikrine inanabilir. Bundan şüphe edilmesi bana saçma geliyor.

İnsan kibirle kendini müthiş bir başarı olarak görür, ilahi bir varlığa layık gibi. Ancak bence kendisinin hayvanlardan geldiğini kabul etmek daha saygıya değer bir şey.

Kendimi, her şeye gücü yeten ve çok sevgili olan bir Tanrı’nın, nasıl olur da tırtıl yavrularının vücutlarına yumurtalarını bırakarak onların canlılığıyla beslenen parazitleri nasıl olup da yarattığına inandıramıyorum.

“Bilgi kuşkuyla başlar” Sokrates’in sözüdür. Çok mantıksız şeylerde bile Tanrı’nın kerameti dediğimiz anda kuşkuya yer kalmaz.

Yaşamak bir ziyafettir. Bu ziyafete davetli kişiler pek çoktur, ama masaya oturmayı başaranlar çok azdır.

Cahillik, daha sıklıkla bilgiyi değil, güveni doğurur; ısrarla şu veya bu problemin bilimle çözülemeyeceğini iddia edenler, çok bilenler değil, az bilenlerdir.

Bir hatayı yok etmek, çoğu zaman, yeni bir doğru ya da gerçek bulmak kadar iyidir; hatta bazen, daha iyidir!

Uzun insanlık (ve hayvanlık) tarihinde, iş birliği yapmayı ve en etkili biçimde iletişim kuranlar, hayatta kalmışlardır.

Eğer ki fakirlerin dramı doğanın yasalarından değil de, bizim devletlerimizden kaynaklanıyorsa, günahın en büyüğü bizimdir.

En Güzel Charles Darwin Sözleri

En Güzel Charles Darwin Sözleri
En Güzel Charles Darwin Sözleri

Aklahi kültürümüzün en üst noktasına, düşüncelerimizi kontrol etmemiz gerektiğini anladığımız vakit ulaştık.

Bir maymunun aklından çıkan şeylere güvenebilecek biri var mıdır, eğer bir maymunun aklından bir şey çıkacak olsaydı bile?

Zevk ve acıyı, mutluluğu ve ıstırabı hissetme kabiliyetleri esas alındığında, insanlar ve hayvanlar arasında fark yoktur.

Belki de eğer “bir maymundan geldiğimiz” gerçeğini kabul etseydik, tarih boyunca birçok yıkıma sebep olan o yıkıcı primat dürtülerini daha kolay bastırabilirdik.

Bir Amerikan maymunu, brandy içerek sarhoş olduktan sonra, bir daha o şişeye dokunmaz. Bu açıdan, birçok insandan çok daha zeki olduğunu söyleyebiliriz.

Benim dinsel inancım belirsiz: Evrenin oluşumuna bir şans eseriymiş gibi bakamıyorum ama, akıllı bir tasarım olduğuna dair bir delil de göremiyorum.

Hayatın başlangıcına ait gizem bizim tarafımızdan çözülemez; o yüzden ben kendi adıma agnostik kalmaktan memnunum.

Karıncaların baş sinir düğümleri bir toplu iğne başının dörtte biri kadar büyük değildir. Bu görüş açısından, bir karınca beyni, dünyanın en şaşırtıcı madde atomlarından biridir, belki insan beyninden daha çok öyledir.

Biraz aptal olan kimseler, her şeyi göreneğe göre ya da alışkanlıkla yapmaya eğilimlidirler; ve böyle davranmaya yüreklendirilirlerse daha çok mutlu olurlar.

Yaşamak bir şölendir. Bu şölene çağrılan kimseler pek çoksa da, masaya oturmayı başaranlar pek azdır.

İnsanın içinden gelen bir imanla Tanrı veya ezeli sebep olması gerektiğine inanıyor olmasının nasıl olup da ‘gerçekten güvenilir bir delil’ olabileceğine bir türlü aklım ermiyor.

Charles Darwin Resimleri

Charles Darwin Resimleri
Charles Darwin Resimleri

En aykırı fikirleri savunduğum zamanlarda bile, Tanrı’nın varlığını inkar edecek bir ateist olmadım.

Değişmiş koşulların çok daha sık görülen sonucu, belirli değişkenlikten çok belirsiz değişkenliktir.

Bütün türlerin ayrı ayrı yaratıldığını öngören bilindik iddiada, hiçbir bilimsel yan bulunmamaktadır.

Son zamanlarda Shakespeare okumaya çalıştım ve inanılmaz derecede sıkıcı buldum; öyle ki beni kusturdu.

Yüzü kızartan suçluluk hissi değildir, başkalarının suçlu olduğumuzu düşündüğü ya da bildiği düşüncesidir.

Size üzülerek bildiririm ki; İncil’in Tanrı katından indirildiğine ve İsa’nın Tanrı’nın oğlu olduğuna inanmıyorum.

Din ve bilimin birbirinden ayrı tutulmasını pek anlayamıyorum. Ama şundan eminim ki bu iki ekolün birbirine bu kadar acımasızca saldırması için hiçbir sebep yok.

Bütün uyduların, gezegenlerin, güneşlerin, evrenin; hatta evren sistemlerinin, yasalarla kontrol edilmesine izin veriyoruz; ancak en ufak bir böceğin, özel bir sebeple, bir güç tarafından, bir seferde yaratıldığına inanmak istiyoruz.

Her varlığın başlı başına yaratılmış olduğu öğretisine göre yalnız şunu söyleyebiliriz: Bu böyledir; Yaradan, her büyük sınıftaki bütün hayvanları ve bitkileri aynı plana göre yaratmayı dilemiştir. Ama bu, bilimsel bir açıklama değildir. Sen bir ilahiyatçısın, ben ise doğa kanunlarıyla uğraşan bir bilginim. Bu iki alan, birbirlerinden farklı ve ayrı şeylerdir. Ben olayları araştırır ve bilimsel gerçekleri keşfetmeye çalışırım; fakat bunu yaparken İncil’e bakmam ve dayanmam ve bu tür kitaplarda söylenenlere aldırmam.

Bir önceki yazımız olan Paulo Coelho Sözleri başlıklı makalemizde Paulo Coelho, Paulo Coelho kimdir ve Paulo Coelho resimleri hakkında bilgiler verilmektedir.


Yayınlanma Tarihi: 30 Ağustos 2020

Kategori: Ünlü Sözler

Görüntüleme: 4464 Defa

Etiketler:


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


EN GÜZEL SÖZLER


güzel sözler

Türkiye`nin En iyi En Güzel Sözler
Sayfasına Hoşgeldiniz..
GÜNÜN SÖZÜ