en guzel soz

sözler

kamyon arkası sözler

aşk sözleri

acı sözler

Ayetel Kürsi Duası`nin, Türkçesi, Arapçası | Güzel Sözler

Ayetel Kürsi Duası


Ayetel Kürsi Duası

Ayetel Kürsi duası, Peygamber Efendimiz tarafından “ Ayetlerin Efendisi ” olarak tanımlanmıştır. Bakara Suresi’nin 255. ayetidir

Bakara Suresi’nin 255. Ayeti olarak bilinen Ayetel Kürsi Duası’nın okunuşunu ve anlamını bu içeriğimizde sizler için hazırladık. İşte, Peygamber Efendimiz’in de “Ayetlerin Efendisi” olarak buyurduğu Ayetel Kürsi Duası okunuşu ve anlamı..

Ayetel Kürsi Duası ve Anlamı

Ayetel Kürsi duası, Peygamberimiz tarafından “ Ayetlerin Efendisi ” olarak tanımlanmıştır. Bakara Suresi’nin 255. ayetidir. Ayetel Kürsi Kuran-ı Kerim’deki yeri oldukça başkadır.

Ayetel Kürsi Duası ” Allah’ın tek olduğu “, Allah’tan başka ilahın bulunmadığı ve her şeyin onun olduğunu ifade etmektedir.  Ayetel Kürsi duası, her namazın arkasından sonra okunmaktadır.


Ayetel Kürsi Okunuşu

Müslüman alemi için oldukça önemli bir yere sahip olan Ayetel Kürsi duasının okunuşu aşağıdaki gibidir. Sizde, sabah ve akşam vakitlerinde Ayetel Kürsi Arapça halinde okuyup dua edebilirsiniz.

Ayetel Kursi Arapça Okunuşu;

Bismillahirrahmânirrahîm.

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.


Ayetel Kürsi Anlamı, Ayetel Kürsi Türkçe Meali

Ayetel Kürsi duasını okuyan ve anlamını merak edenler, aşağıda yer alan içerikte “Ayetel Kürsi Türkçe anlamını okuyabilirsiniz. İşte, Ayetel Kursi Türkçe meali

“ Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla “

” Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür. “


Ayetel Kürsi ”Türkçe Anlamı”

Ayetel Kürsi Anlamı Nedir

313 Ayetel Kursi Nedir ve Neden Okunmalıdır?

313 kez Ayetel Kursi duasının okunması ile ilgili birçok soru gelmektedir. Bu konu ile ilgili sizleri içeriğin bu bölümünde bilgilendireceğiz.

Peygamber Efendimiz S.A.V buyurdu ki; “Her kim Ayet-el Kûrsi’yi ve Bakara Sûresinin sonu olan Amenrasulü suresini sıkıntılı (kederli) anında okursa Allah C.C. ona yardım eder” (Suyuti, Dürrül Mensûr)

Ayetel Kursi’nin 313 kez okunmasındaki amaç ve gaye Allah’ın cennetine kavuşmak ve onun rızasını almak olmalıdır. Cuma geceleri ettiğiniz duaların kabul olması için 313 Ayetel Kursi ve Fatiha Suresi okunabilir.


313 Ayetel Kursi’nin Faziletleri

 • 313 kez Ayetel Kursi okunan eve o gün şeytanın giremeyeceği belirtilmiştir.
 • Ayetel Kursi’yi her gün okuyan kişilerin öbür dünyada yüksek mertebelere erişeceği belirtilmiştir.
 • Kişinin Ayetel Kursi duasını okuması, kendisine duyduğu güvenin artmasını sağlar.
 • 313 kez Ayetel Kursi duasını okuyan kişinin istekleri ve duaları kabul edilir.

Ayetel Kürsi Faziletleri

Ayetel Kürsi duasını faziletleri oldukça fazladır. Faziletleri bakımında çok önemli yeri olan Ayetel Kürsi duasında, dileklerin ve yapılan duaların kabul olması için belli sayılarda okunması gerekmektedir.

Ayetel Kürsi duası, Müslüman alemindeki alimler tarafından sıkça okunması gereken dua olarak belirtilmektedir. Ayetel Kürsi’de edilen duaların kabul olması için belli sayıda okunması gerekmektedir. Ancak, sadece çok fazla sayıda okunarak değil, aynı zamanda içtenlikle, isteyerek ve sürekli şekilde okunması gerekmektedir. Kısaca, bütün dualarda olduğu gibi Ayetel Kursi duasında da süreklilik ve istek çok önemlidir.

Ayetel Kürsi Okunuşu Önemi Fazileti

Yüce Rabbimizin büyüklüğünü ve yüceliğini aktaran ve önemi oldukça büyük olan Ayetel Kursi faydalarını aşağıdaki içerikten öğrenebilirsiniz, İşte, Ayetel Kürsi faydaları…

 • Ayet- el kürsi okunan eve şeytan giremez. O evde büyü tutmaz.
 • Devamlı olarak ayet- el kürsi okumaya devam eden kişi hem dünyada hem ahirette büyük makamlara erişir.
 • Ayet- el kürsi nimetler 313 defa okuyup ve her okuyuşta hu diye üfürülürse o nimet bereketlenir. 313 ayet- el kürsinin hatim adedidir.
 • Ayet- el kürsi okumayı adet edinen kimsenin geçmişte işlemiş olduğu günahlar bağışlanır. Hazreti Allah o kişiye hayır kapılarını açar.
 • Bir kişi 7 defa okuyup birincide sağına ikincide soluna üçüncüde önüne dördüncüde arkasına beşincide yukarı altıncıda aşağı ve yedincide içine hu diye üflerse ve son olarak etrafını çevreleyecek şekilde üflerse melekler onu çevreler ve o gün içinde o kimseye bela isabet etmez.
 • Ayet- el kürsi her namazdan sonra okunmalıdır. Bunu okuyan kişiye cennetin sekiz kapısı açılır ve dilediği kapıdan cennete girer.
 • Cenabı hak sevdiği bir kuluna namazdan sonra ayet- el kürsi okumayı unutturmaz. Kabir ehli için okunursa cenabı hak ayet-el kürsinin fazileti hürmetine o kabir ehlilin kabrini genişletir ve makamını yükseltir. Okuyan kişiye de sevap yazılır.
 • Gece yatmadan önce okunursa kişi kendini ve ailesini güven içine almış olur. Sıkınltılı zamanlarda okunursa Allah’ın izni ile sıkıntı geçer.

Ayetel Kürsi Duası Nasıl İndi?

Âyetü’l-Kürsî: Bakara sûresinin iki yüz elli beşinci (255.) âyetine Âyetü’l-Kürsî denir. Âyette geçen kürsî tâbirinden dolayı bu ismi almıştır. Peki, Ayetel Kürsi duası nasıl indi?

 • Ayetel Kürsi, geceleyin inmiş bir ayettir. Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)  , Zeyd’i  (Radıyallâhu anh) çağırarak yazdırmıştır.
 • Ayetel Kürsi duası indiği sırada, dünyada yer alan bütün putlar ve krallar yere düşüp başlarındaki taçlar yerlere yuvarlanmıştır.
 • Yâ Resurullah  (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Kur’ân-ı Kerimin hangi Sûresi (derece bakımından) daha büyüktür? Diye soran Sahabe’ye, “İhlâs Sûresi” buyurdu. O Sahabe “Kur’ân-ı Kerimde hangi Ayet(Fazilet bakımından) daha üstündür.” diye sorunca, Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)  “Ayet-el Kûrsi’dir” buyurdu.

Ayetel Kürsi ve Ayetel Kürsi’nin Sırları

Ayetel Kürsi faziletleri bakımından Kur’an’da ki en önemli ayetlerden biridir.

Ayetel Kürsi’nin 70 adet sırrının olduğu belirtilmektedir. Fazileti yönünden önemli bir ayettir.

Ayetel Kürsi

Ayetel Kürsi duasının bazı sırları;

 • Ayet’el-Kürsî’yi okuyan kimse, yedi kalenin içine girmiş gibi muhafaza edilir.
 • Ayet’el-Kürsî, Kuran-ı Kerimin dörtte biridir.
 • Ayet’el-Kürsî okunan eve şeytan giremez; büyücü sokulamaz.
 • Ayet’el-Kürsî okumaya devam kişi, dünyada ve âhirette yüce makamlara ulaşır. Günahlardan sakınmaya ve korunmaya başlar. Huzura kavuşur, makam ve mevkii yükselir.
 • Ayet’el-Kürsî, durak yerlerinin sayısınca 17, kelimeleri sayısınca 50, harfleri sayısınca 170, resuller ve ashabı kiram sayısınca 313 defa okuyan kişinin her isteği yerine gelir; cesareti artar. Halk arasında sevgi, saygısı ve itibarı çoğalır. İstediği makama ulaşır. Hiç kimse ona zarar veremez.
 • Resul-ü Ekrem Efendimiz (s.a.v)’in isimleri sayısınca 201 defa okuyan kimsenin, dünya ve ahiretle ilgili istekleri geri çevrilmez.
 • Ayet’el-Kürsî; yemek, buğday, pirinç, arpa gibi şeylere 313 defa okunarak, her okunuşta o şeye üflenirse bereketi artar, o şeyde bereketlilik olur.
 • Ayet’el-Kürsî’yi her gün okumayı adet haline getiren kişinin Allah geçmiş günahlarını bağışlar.
 • Ayet’el-Kürsî okuyan kişi üstün bir zikir yapmış olur. Çünkü onda hem Tevhid anlamı var hem de Kuran tilaveti vardır.
 • Ayet’el-Kürsî’de 34 Esma-i İlahi vardır. 17’si açık olarak, 17’si de kapalı olarak bulunmaktadır. Aynı zamanda 17 “mim” harfi, 17 de “vav” harfi vardır. Allah’ın en büyük ismi Ayete’l-Kürsi’de mevcuttur. Bu yüzden Ayet’el-Kürsî ile dua edilirse kabul edilir.
 • Ayet’el-Kürsî’yi bir hacet ve arzunun olması için okumak, o işin olmasına vesiledir. Bu ayeti okumaya devam eden devamı nispetinde fayda görür.
 • Ayet’el-Kürsî okumaya ancak peygamberler, sıddıklar ve şehitler devam eder. Kişi okumaya devam ederse, ahlâkı şehit ve sıddıkların ahlakına ulaşır.
 • Ayet’el-Kürsî’yi okumaya devam eden kişiye; Allah hayırlı ve faydalı kapılar açar. İlim öğretir; gizli bilgileri ve tedavi etme yollarını öğretir. Hem Zahiri, hem de Bâtıni ilim nasip eder.
 • Ayet’el-Kürsî okunur ve sevabı kabir ehline bağışlanırsa, o kabir nurla dolar, kabir genişler ve ölünün derecesi, mevkisi ve makamı yükselir. Okuyana da büyük sevap verilir.

Ayet el Kürsi Dinle


Bir önceki yazımız olan Kadir Gecesi Sözleri başlıklı makalemizde 19 Mayıs, Kadir Gecesi ve Kadir Gecesi Duaları hakkında bilgiler verilmektedir.2 Yorumlar

 1. Ali karabıyık

  27 Haziran 2020 at 22:46

  Bu güzel sözler için teşekürler

  Cevapla
 2. Ayetel Kürsi Duası

  22 Haziran 2020 at 21:30

  Devamlı olarak ayet- el kürsi okumaya devam eden kişi hem dünyada hem ahirette büyük makamlara erişir..

  Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


EN GÜZEL SÖZLER


güzel sözler

Türkiye`nin En iyi En Güzel Sözler
Sayfasına Hoşgeldiniz..
GÜNÜN SÖZÜ