en guzel soz

sözler

kamyon arkası sözler

aşk sözleri

acı sözler

Platon Sözleri | Güzel Sözler

Platon Sözleri


Platon Sözleri

Sayfa İçeriği: Platon Sözleri, Platon Etkileyici Sözleri, En Güzel Platon Sözleri, Kısa Platon Sözleri, Filozof Platon Sözleri, Platon Kimdir

Antik Yunan filozofu ve bilgesi Platon tarafından söylenmiş hayata dair en güzel ve etkileyici sözlerini siz değerli takipçilerimiz için bir araya derledik.

Platon Sözlerini Facebook, İnstagram, Whatsapp ve Twitter, gibi sosyal platformlarda paylaşabilirsiniz.

Platon Kimdir

Platon Kimdir
Platon Kimdir

Platon veya Eflatun (Gerçek ismi Aristokles) Antik Yunan filozofu ve bilgesi. Dünyada üniversite düzeyindeki ilk kurumlardan biri olan (ve bu kurumlara günümüzdeki adını veren) Akademi’nin kurucusu olan ve düşünce tarihinde bir dönüm noktası teşkil eden Platon, felsefe ve bilim tarihindeki pek çok tartışmanın temellerini atmış, sadece bilimleri değil Hristiyanlık ve İslam gibi pek çok dini de derinden etkilemiştir. Hocası Sokrates ve öğrencisi Aristoteles ile birlikte felsefe tarihinin en etkili ismidir ve iddialarının büyük bir kısmı bugün hala önemini korumakta, tartışılmakta ve çoğu düşünceye katkıda bulunmaktadır. İngiliz matematikçi ve filozof Alfred North Whitehead “Avrupa felsefe geleneğiyle ilgili yapılabilecek en güvenilir genel nitelendirme Platon’a ait bir dizi dipnottan oluştuğudur” demiştir.

Çağdaşlarının aksine, eserlerinin tahminen hepsi günümüze kalabilmiş olan Platon genellikle kendi çevresinden (ya da kendi için önemli) karakterlerden oluşan, belirli bir mekanda ve zamanda geçen, bir konu etrafında insanların tartıştığı ve birbirlerine karşı argümanlar vererek iddialarını çürütmeye veya ispatlamaya çalıştığı, çeşitli şakalar ve göndermeler de içeren, tiyatro metinlerine oldukça yakın kurgusal diyaloglar yazmıştır. Çoğunun ana karakteri Sokrates olan bu diyaloglar uzunluk, konu ve işleniş açısından büyük farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle Platon’un etik, estetik, metafizik, politika gibi farklı alanları işlediği bu metinlerde pek çok düşünceyi hayatı boyunca tekrar tekrar değerlendirdiği, düşüncelerini değiştirdiği veya yeniden ele aldığı düşünülmüş, diyalogların kronolojisi, nasıl yorumlanması gerektiği, hangi iddiaları Platon’un kendisinin savunduğu, ya da Platon’un diyaloglarında yazmadığı düşünceleri olup olmadığı tartışma konusu olmuştur ve olmaya devam etmektedir.

Politik felsefenin kurucusu kabul edilen Platon’un, sadece akıl aracılığıyla bilinebileceğini iddia ettiği tümel gerçekler olan “idealar” teorisi, ruhun akıl, duygular ve arzulardan oluşan üç parçası olduğu ve bu parçalar arasında aklın yönetimine dayanan bir uyum kurulması gerektiği iddiası, ve bu teoriler üzerine kurduğu etik ve politik düşünceleri tarih boyunca akıl, ruh, beden, tümeler, ahlak ve devlete dair tartışmalarda oldukça etkili olmuştur. En sık okunan ve temel düşüncelerinin çoğunu açıkladığı düşünülen diyalogları Devlet, Sokrates’in Savunması, Phaidon, Şölen, Theaetetus, Menon, Parmenides, Protagoras ve Timaeus olan Platon’un bunlar dışında asıl Sokrates’in bir konu hakkında konuştuğu kişinin verdiği cevapları çürüterek o insanı kendini sorgulamaya ve böylece felsefe yapmaya yönlendirme sürecini tasvir ettiği eğlenceli diyalogları tarih boyunca oldukça popüler olmuşlardır. Sokrates’in yanı sıra kendinden önce gelen Heraklit, Parmenides, Pisagor gibi filozoflardan da etkilenen Platon’un bu filozoflara yer verdiği metinleri aynı zamanda haklarında günümüze çok az şey kalmış olan bu filozoflara tanıklık ederek kaynak oluştursa da, Platon’un metinlerinin kurgusal metinler olduğu unutulmamalıdır.

Platon’un aşk üzerine Şölen adlı bir diyaloğu ve diğer diyaloglarında bu konuda çeşitli iddiaları bulunsa da, hiçbiri günümüzdeki anlamıyla “Platonik aşka” karşılık gelmemektedir. Platon gerçek aşka bedensel hazlara yönelerek değil ruhsal bir yolla gerçeğin, güzelin, iyinin kendisine dönük bir yönelimle ulaşıldığını iddia ettiği için zaman içerisinde ‘Platonik aşk’ terimi günümüzde ‘romantik ya da cinsel bir karşılık beklenmeyen aşk’ anlamı kazanmıştır, oysa Platon cinselliğe ya da romantik ilişkilere karşı çıkmamaktadır. Platon’un hayatıyla ilgili hemen hemen hiç kaynak bulunmamaktadır ve hakkındaki pek çok rivayet milattan sonra 3. yüzyılda (yani Platon öldükten 5 yüzyıl sonra) pek çok filozofun biyografisini yazan Diogenes Laertios’a dayanmaktadır. Diogenes Laertios Platon’un asıl isminin dedesinin adı olan Aristokles olduğunu, Platon’nun iyi bir güreşçi olduğunu, ‘geniş’ anlamına gelen ‘Platon’ isminin güreş hocasının taktığını, göğsü, omuzları, çenesi ya da alnı geniş olduğunu için taktığı bir lakap olduğunu aktarmaktadır. Milattan sonra birinci yüzyılda yaşamış olan Seneca ise Platon’un göğsünün geniş olduğu için ona bu lakabın verildiğini söylemektedir. ‘Platon’ ismi o dönemde yaygın bir isimdir, fakat eğer lakapsa bile Platon bütün eserlerini bu adla yazmıştır, yakın zamanda ‘en itibarlı’ anlamına gelen Aristokles isminin sonradan biyografi yazarlarının uydurması olduğu ve Platon isminin asıl adı olduğu da iddia edilmiştir.

Diogenes Laertios Platon’un doğum tarihini kendi tahminlerine göre 428/7 yıllarına yerleştirmiştir ancak günümüzde Platon’un Yedinci Mektup’undan yola çıkarak 424/3’te doğmuş olması gerektiği düşünülmektedir. Atina kentinin köklü ve asil bir ailesinden gelen Platon’un gençliğinde güreşe ek olarak (güreş o dönemde varlıklı genç erkekler arasında yaygın bir faaliyetti) tiyatro oyunları yazdığı (Atina şehrinde her sene şehir için oldukça önemli ve oldukça popüler tiyatro festivali yapılmaktaydı) söylenir. Politikaya atılmayan Platon muhtemelen bütün hayatını ailesinden kalan mal varlığını felsefe yapmaya harcayarak geçirmiştir. Kendisinden önce Atina’nın düşünce dünyasındaki en etkili figürlerden biri olan Sokrates’in öğrencisiyken Sokrates Atina devleti tarafından suçlu bulunmuş ve (Platon tahminen 25 yaşlarındayken) öldürülmüştür. Platon’nun yazdığı “Sokrates’in Savunması” Sokrates’in ağzından ölümüne karar verildiği davada yaptığı konuşmayı anlatmaktadır, fakat Sokrates bu konuşmasında ne kendini savunur, ne de özür diler, sadece kendine yöneltilen suçlamalarla ilgili kendi düşüncelerini söyler.

Babası Ariston, annesi Perictione olan Platon’un Devlet kitabında tartışmanın ana karakterleri olarak yer verdiği Adeimantus ve Glaukon adında iki erkek kardeşi ve Potone adında bir kız kardeşi vardır. Kız kardeşinin oğlu Speusippus Platon öldükten sonra Akademi’nin başına geçmiştir. Platon’un annesi Perictione’nin kardeşi Charmides (Platon’un Charmides, Şölen ve Protagoras diyaloglarında konuşur) ve dedesi Critias (Charmides ve Protagoras’ta konuşan Critias’ı Platon Callaeschrus’un oğlu, yani annesinin dedesi olarak tanıtır, fakat Timaeus ve Critias diyaloglarında tanıtmadığı ve yaşlı tasvir ettiği için başka bir Critias’dan bahsettiği düşünülebilir) Otuz Tiran döneminde Atina politikasında önemli yer alan figürlerdir. Aynı zamanda Sokrates’le yakın olan Critias bu dönemde lider rolü üstlenmiş ve Atina halkından oldukça tepki toplamıştır, dolayısıyla Sokrates’in idama mahkum edilmesi tarihçiler tarafından Sokrates’in etrafındaki önemli politik figürlere verilen bir tepki olarak da değerlendirilmiştir.

Platon’un hayatı hem Atina için hem de bütün Antik Yunan Medeniyeti için oldukça büyük değişimlerin yaşandığı bir döneme denk gelmiştir. Antik Yunan Medeniyeti milattan önce beşinci yüzyılda Ege denizinin iki tarafına, Marmara ve Kara Deniz kıyılarına, Sicilya ve Güney İtalya’ya yayılmış, Doğu Akdeniz kıyılarında da oldukça etkili olmaya başlamıştır. Atina ve Sparta bu süreçte ekonomik ve politik güç olarak yükselmişler ve bir süre sonra birbirleriyle MÖ 431-404 yılları arasında süren Peloponez Savaşı’na girmişlerdir. Atina bugün “doğrudan demokrasi” diyebileceğimiz bir yönteme yakın yönetime katılmada toplumsal eşitlik ve yasaya bağlı adaletin vurgulandığı bir sistemle kendini yönetirken, Sparta asiller ve köleler arasında katı bir sınıfsal ayrıma dayalı bir oligarşiye sahipti. Savaşın başında oldukça etkili emperyalist bir güç olan Atina kenti savaşta Sparta’ya yenilmiş, Sparta zoruyla Atina yönetimine “Otuz Tiran” getirilmiş, bu dönemde uygulanan idamlar ve baskılar sekiz ay sonra isyanla devrilmelerine ve bu sefer yeni yönetim tarafından Otuz Tiran’ın ve yandaşarının idam edilmesine yol açmıştır. Tarihçiler Sokrates’in de bu dönemde Pelopones Savaşında Atina için büyük kayıplara neden olan Alkibiades ve Otuz Tiran’da etkili olan Critias gibi nefret duyulan figürlerle ilişkileri nedeniyle öldürüldüğünü düşünmektedir.

Dönemin varlıklı ailelerinin çocukları gibi Platon da gramer, müzik ve spor eğitimi alarak büyümüş olmalıdır, ancak o dönemin gramer ve müzik eğitimi günümüzün müzik, şiir, dil bilgisi, edebiyat, tarih gibi konularını, spor da beden eğitiminin yanı sıra savaş talimlerini de kapsamaktaydı. Spor yarışmalarından oluşan Olimpiyat oyunlarının yanı sıra şiir ve tiyatro performansı yarışmalarından oluşan festivaller Antik Yunan medeniyetinin kültürel yaşamının önemli parçalarıydı ve Platon’nun yaşadığı dönemde Atina bilim, sanat ve kültürde başı çekiyordu. Ayrıca Platon’nun hayatı boyunca iki önemli seyahat yaptığı düşünülmektedir. Birinci gezisinde Sicilya ve Güney İtalya’daki Yunan şehirlerinde orada etkili olan Pisagor ve Parmenides felsefesinden etkilendiği, ikinci gezisini yaptığı düşünülen İskenderiye veya Antik Mısır gezilerinde de Babil ve Mısır’da gelişmiş olan kozmoloji, astroloji ve Museviliğin tanrı ve yaradılış anlayışlarından etkilendiği varsayılmakla birlikte Platon’nun bu ikinci gezisinde ne gördüğüyle ilgili net veriler bulunmamaktadır. Kırk yaşında gezilerini tamamlayıp Atina’ya döndüğü söylenen Platon’un eserlerinin tahmini kronolojisine dayanılarak çıkarılan düşüncesindeki gelişmelerin seyahatlerinde gördükleri ve öğrendikleriyle ilgili olduğu düşünülmektedir.

Bunun yanı sıra Atina’nın politik dünyasına dahil olmasa da Diogenes Lartios’a göre Sicilya’nın önemli bir Yunan kenti olan Siraküza’nın yöneticisi olan Dionysius’un yanına gitmiş, Dionysius’un kayın biraderi Dion Platon’un öğrencisi olmuş, ancak tiran Dionysius Platon’a karşı çıkınca Platon köle olarak satılmış ve onu tanıyan Anniceris tarafından özgürleştirilip Atina’ya geri gönderilmiştir. Platon’un Yedinci Mektubu’na göre Dionysius öldükten sonra başa geçen Dion, Platon’u varisi 2. Dionysius’u eğitmesi ve Platon’un öğretilerine uygun bir filozof kral yapması için tekrar çağırmış, ancak 2. Dionysius Dion’dan şüphe ederek onu sürgüne yollayıp Platon’u zorla alıkoymuş en sonunda Platon Siraküza’yı terk etmiştir. Dolayısıyla Platon kendi zamanının aktif politikasından kopuk olmayan, hatta politikayla olan bağları sebebiyle hayatı tehlikeye girmiş ve kendi yaşadığı zamanın Akdeniz ve Orta Doğu kültürlerini yakından bilen birisi gibi görünmektedir. Bu açıdan Platon sadece ürettiği düşüncelerin yelpazesi ve derinliği açısından değil, aynı zamanda en azından politik felsefesini kısmı olarak da olsa uygulamaya koyma imkânı bulması açısından da az görülen filozoflardan biridir.

Tahminen gezilerini tamamladıktan sonra Akademi’deki okulu kuran Plato, bu dışa kapalı okulda dönemin Atina’sındaki pek çok önemli insanla felsefi ve bilimsel tartışmalar sürdürmüş ve özgün düşüncelerini içeren pek çok diyaloğunu bu sırada yazmıştır. Platon altmışlı yaşlarındayken 17 yaşındaki Aristotales Platon’un okuluna gelmiş ve yirmi yıl burada bulunmuştur. Bir yandan Aristotales’in Platon’la oldukça farklı bir felsefesi olması, metinlerde Platon’u pek çok nokta da eleştirmesi, Platon’un düşüncesinin çoğu noktasında problemler görmesi, öbür yandan Platon’un son döneminde yazdığı düşünülen eserlerindeki bazı iddiaların önceki metinlerinden uzaklaşması veya farklılaşması, Platon ve Aristotales arasında, aralarındaki yaş farkına rağmen üretken bir diyalog olduğunu düşündürebilir. Platon seksenli yaşlarının başında ölmüş, yerine Akademi’nin başına yeğeni geçtiğinde Aristotales Akademi’den ayrılmış, daha sonra o da Atina’nın Lyseum (bu isim de günümüzdeki ‘lise’ sözcüğünün kaynağıdır) bölgesinde kendi okulunu kurmuştur.

Platon Sözleri

Söyleyeceğin şeyin doğruluğundan emin olmadıkça ağzını açma.

Olgunluk, insanı akıllandıran aynı zamanda bunaltan bir paradoxtur.

Terbiyenin gâyeşi, insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir.

Bir millet için faydalı olan şey, o milletin tabiatına ve bünyesine uygun olandır.

Devlet işleri, devlet içinde idare edenlerle idare edilenlerin yönetime katılmasıyla gerçekleşir.  

Kanun sahibinin en önemli vazifesi; gayret gösterip edebi gerçekleştirmek ve yerleştirmektir.

Kendini idare etmesini bilmeyenler, kendi yurttaşlarını yönetmek iddiasında bulunamazlar.

Düşünceli olun, çünkü karşılaştığınız herkes inanın ki en az sizin kadar zorlu bir mücadele veriyor.

Kuşkusuz, dedim, bilgi ruhun beşinidir. Ama bilgi satın almak, besin satın almaktan daha tehlikelidir.

Bir insanın akıllı olmasına birşey dediğimiz yok. Yeter ki; aklını başkalarına kabul ettirmeye çalışmasın.

Bir hüküm, bütün insanların aynı şekilde sarılması gereken şey değildir. Mesela ihtiyarin raksi gibi.

Devlet işleri içten gelen bir sevgi, edep ve kamil akıl ile yürütülmezse onun sonu çöküş ve yok oluştur.

Kimseye kendinizi sevdirmeye kalkmayın, yapılması gereken tek şey, sadece kendinizi sevilmeye bırakmaktır.

Hak ve doğrulukla galip olan şahıs faziletli şahıs, hak ve doğrulukla galip olan şehir de faziletli şehirdir.

Bir karenin kenarlarıyla köşegenlerinin rasyonel orantılı olmadığı gerçeğinden habersiz olan, insan sıfatına layık değildir.

Adet ve kanunlar iyilik ile kabul edilmelidir. iyilik ve fayda bundadır. Baskı ve kölelik yolu ile kabul ettirilmesi ile doğacak zarar sayılamaz.

Kısa Platon Sözleri

Kısa Platon Sözleri
Kısa Platon Sözleri

Beden ruhun mezarıdır.

Doğru düşünce bilgidir.

Mutluluk bilgi ile kazanılır.

Kendini bilmek ruhunu bilmektir.

Sinsilik, insan içindeki şeytandır.

Dünya döndükçe değişir her şey.

Boş bir kafa, şeytanın çalışma odasıdır.

İnsan, anlam arayışında olan bir varlıktır.

Gözlemle, dinle, sus, az yargıla, çok sor!

Konuşma, insanın aklını kullanma sanatıdır.

Her şeyin en mühim noktası, başlangıçtır.

Her şeyi bilmektense, kendim olmaya çalıştım.

Nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi ol.

Yanlış olan her yerde daima aldanmada vardır.

Bir toplumda suç varsa, orada adalet yoktur.

Hiç kimse gözüktüğü kadar masum değildir.

Edebini kaybeden kimse kötülükten zevk alır.

Bilginin elde edilmesi, bizi iyiye ulaştıracaktır.

Görünen değişiyor, görünmeyen değişmiyor.

Öğretmenlik her şeyden evvel bir tanrı sanatıdır.

Müziğini değiştirirseniz sitenin duvarları yıkılır.

Sadece ölüler savaşların sonunu görmüştür.

Düşünmek, ruhun kendi kendine konuşmasıdır.

Susarak kazandığın değeri, boş konuşarak harcama.

Sorgulanmayan bir hayat, yaşanmaya değmez.

Halkını tüketen devletlerin kendileri de tükenir.

Kalabalıkları felsefi olarak aydınlatmak imkansızdır.

İnsanın kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür.

Felsefe, doğruyu bulma yolunda, düşünsel bir çalışmadır.

Filozof Platon Sözleri

Filozof Platon Sözleri
Filozof Platon Sözleri

Düşünmek, ruhun kendi kendine konuşmasıdır.

Müziğin insanı götüreceği yer güzellik sevgisidir.

Doğruluk, paranın bir işe yaramadığı zaman faydalıdır.

Kimseyi, başkalarının anlattığı hikayelere göre yargılama.

İnsanlar hakikate değil, hakikat gibi görünen şeylere inanırlar.

İnsana aklı kazandıracak olan şey yalnız ve yalnız edeptir.

İyi bir sevgi anlayışı olmadan, mantığın ve aklın önemi yok.

Akıl noksanlığı iki turlu olur: biri delilikten, öbürü cahillikten.

Nefsin hastalığı kendisinde ilahi siyaset adabının bulunmamasıdır.

Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır.

Kendilerini bilgili olarak satanlar gerçekten en bilgisiz olanlardır.

Düşüncelerinizin idaresini elinize alınız. Onlara her istediğinizi yaptırabilirsiniz.

Güzel bir ruha aşık olan, ona sonsuza dek sadık kalır. Çünkü sevdiği şey ebedidir.

İnsanlar akılsızlıkları yüzünden ‘alınlarında yazılı olandan’ daha çok acı çekerler.

Zihin yanılsamaya, kalp hakikate yöneltir. Hangisini dinlersen, kendini orada bulursun.

İktidar, iktidara düşkün olmayan ve iktidardan gelecek yararlara ihtiyacı bulunmayanlara verilmelidir.

İdareciler edepli olmadıkları zaman hem kendi işleri hem de idareleri altında bulunanların işleri bozulur.

Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz. Hayattaki gerçek trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır.

Bilge insanlar konuşurlar çünkü söyleyecek bir şeyleri vardır. Aptal insanlar konuşurlar çünkü bir şey söylemek zorundadırlar.

Akıllı konuşur, çünkü onun söylemek istedikleri var; aptal konuşur, zira kendinin bir şeyler söylemek mecburiyetinde olduğunu sanır.

Her şey de iyi kötü olabilir. Musikide iyi olan; karakteri sağlamlaştıran, insanı cömertliğe ve cesarete, iyi ve faydalı ahlaka sevk eden musiki iyidir.

En Güzel Platon Sözleri

En Güzel Platon Sözleri
En Güzel Platon Sözleri

Toplumdan uzaklaştıkça kendine yakınlaşırsın.

Haksızlık yapmak haksızlığa uğramaktan daha acıdır.  

Nefsin hastalığı kendisinde ilahi siyaset adabının bulunmamasıdır.

İnsanların bedelini yaşamlarıyla ödedikleri şeyler ne değersizdir.

Ne olursan ol. Ama önce nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi ol.

İnsanlar çocukken daha mutludur, çünkü her zaman oldukları gibi davranırlar.

Sevilme durumu, sevme hareketini takip eder; sevme hareketi sevilme durumunu değil.

Birinin bilmediği bir şeyi bildiğini sanması cehaletin en utanç verici türü değil midir?

İyilik içimizin sağlığı, güzelliği, düzeni; kötülük ise, hastalığı, çirkinliği ve çürüklüğüdür.

Merak bir filozofun en düşkün olduğu şeydir. Çünkü felsefenin bundan başka bir başlangıcı yoktur.

İyi konuşup konuşmadığımın ne önemi var? Söylediklerimin doğru olup olmadığına bakın sadece.

İyice bilin ki, bir değil bin kez ölmem gerekse de, doğru bildiğimi yapmaktan vazgeçmeyeceğim.

Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz. Hayattaki gerçek trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır.

İyi insanların doğru davranması için yasaya lüzum yoktur. Kötü insanlar ise yasayı çiğnemenin bir yolunu zaten bulur.

Belli bir kesimin hizmetinde olanlar yurttaş değil, partizandır ve bunların adaletine adalet demek de boşunadır.

Devletlerin yönetimi namussuzların ve utanmazların eline bırakılırsa, bunlar iyilerin başına bela ve yıkım getirir!

İnsanları övün ; erdem sahibi kişilerin alçak gönüllü, kendini beğenmiş kişilerin küstah yüzünü göreceksiniz.

Dost, hem iyi görünen, hem iyi olan insandır; iyi görünen ama iyi olmayan insan ise dost görünür, ama dost değildir.

Bir insanın içinde güzel huylar varsa, dış görünüşü de bu huylara uyuyorsa, gören göz için dünyada bundan daha güzel şey olur mu?

Platon Etkileyici Sözleri

Platon Etkileyici Sözleri
Platon Etkileyici Sözleri

Edep sahibi yalnızca iyiliklerden zevk alır.

Her yerde tek bir adalet ilkesi vardır: güçlünün çıkarı.

Kalabalıkları felsefi olarak aydınlatmak, imkansızdır!

Cahil insan, bilmeyen değildir, Bilmek istemeyendir.

Kabilecilik ailecilik kanunsuzdur, fayda sağlamaz.

Neden eski eşyalarını atıyorsun da, eski düşüncelerinden vazgecmiyorsun.

Aşırı özgürlük, gerek devlette ve gerekse bireylerde köleliğe dönüşür.

Kişinin mutsuzluğu , kendine ve insanlara güvenmemeyi öğrendiği zaman başlar.

Yaradılışında sevgi olan insan, sevdiğinin yakını, dostu olan her şeyi ister istemez sevmez mi?

Kötülüğün yolu yakındır kolay ulaşılır ona. İyiliğin önüne ise alınteri ve vicdani koymuştur tanrı.

Hayat akıp giderken mutsuz olmak bişey kazandırmıyorsa, yapılacak en doğru şey mutlu olmaktır.

Hekimlerin yaptığı en büyük hata ruhu düşünmeden yalnız bedeni tedaviye teşebbüs etmeleridir.

Beden terbiyesi ruhu eğitmek içindir. Bedenlerin doğrulup düzelmesi ruhun doğrulup düzelmesini sağlar.

Asıl usta, keman gibi çalgılarını iyi akort ederek güzel bir ses çıkaran değil, sözleriyle işleri arasında akort yaparak yaşamında en güzel uyumu kurabilendir.

Güzel adetler kullanıldığı ölçüde pekişir, sağlamlaşır. Şayet ihmal edilirse silinip gider. Gençler ve çocuklar bunu bilemez. Öyleyse bu onlara kabul ettirlip yaptırılır.

Bir zorba, ne zaman düşman ülkeyi işgalle veya anlaşmayla sustursa ve artık düşmandan korkacak bir şey kalmasa, tekrar bir başka savaşı başlatmalıdır ki insanlar bir lidere ihtiyaç duysun.

Platon Resimleri

Platon Resimleri
Platon Resimleri

Bilirken susmak bilmezken söylemek kadar çirkindir.

Aşık olmayı beceremeyen yağ çekmeyi öğrenmek zorundadır.

İnsan, tutkunun kölesi olduğu zaman, özgürlükten yoksun kalır.

Mutlu olan kişi, mutlu olmak için en az şeye ihtiyaç duyan kişidir.

Dikkat edin! Çalışarak geçen bir ömür boşa harcanmış olabilir.

Şayet ardında erdemli bir amaç yoksa bilgi kötülüğe dönüşür.

Şehir halkı ne kadar iyi olursa , idarecileride o kadar çok ilahi vasifta olur.

Cezasız kalmış haksızlık bütün kötülüklerin hem en büyüğü hem de ilkidir.

İşlerin doğru düzgün yürümesi için şehrin halkına edepli bir başkan lazımdır.

Makamını kaybedersen üzülme! Güneş de her sabah doğar ve akşam batar.

Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir.

Her işin en önemli kısmı hedef belirlemek ve bu hedefe doğru ilk adımı atmaktır.

Felsefe, ruhu karanlıktan aydınlığa çevirmek, yani gerçek varlığa yükseltme işidir.

Düşünen bir insan için dinlemek ve söylemekten daha keyif verici bir şey olabilir mi?

Bilinen bir şey hakkında araştırma yapmak gereksiz, bilinmeyen bir şey hakkında araştırma yapmak imkansızdır.

Filozof bilgenin arkadaşı olan kişidir. Bu arkadaşlık bir düşünce birliği olarak tanımlanmadan önce bir sevgi ilişkisidir.

Gerçek Filozof tüm bilimlere eşit istek ile yaklaşan, hepsini birden ele almayı isteyen ve doyurulmaz bir öğrenme arzusuna sahip olan kişidir.

Her insan egosunu doyurmak ister, ancak iyi insanlar bunu insanlık uğruna yarar sağlayarak yaparlar. Ve gelinebilecek en üst insan modeli de budur.

Aradığımız şey bilinen şeyse, bunu aramaya gerek yoktur. Bilinmeyen bir şeyse, bulduğumuz şeyin aranan şey olduğunu nereden bileceğiz?

Aslında ikimizin de iyi yada güzel bir şey bildiği yok; fakat ben ondan daha bilgiliyim; çünkü o hiçbir şey bilmiyor ama bildiğini sanıyor; bense bilmiyorum ve bildiğimi de sanmıyorum.

İnsanoğlu, bilgeliği sevenler siyasi gücü ellerine alana kadar veya siyasi gücü ellerinde tutanlar bilgeliği sevene kadar problemlerin bittiğini görmeyecek. Sokrates haksız yere öldürüldükten sonra sarfettiği söz.

İnsanları tarafsız gözlemle, her zaman konuşmaktan çok dinle, gerektiği yerde sus, bilmediğini bilen gibi yapandan uzak dur, sen bilirken susma, bilmezken konuşma, bilgiyi elde etmek seni mutlu edecektir. Asil insan bunu uygular.

Bir önceki yazımız olan Audrey Hepburn Sözleri başlıklı makalemizde Audrey Hepburn, Audrey Hepburn kimdir ve Audrey Hepburn sözleri hakkında bilgiler verilmektedir.


Yayınlanma Tarihi: 02 Ekim 2020

Kategori: Ünlü Sözler

Görüntüleme: 3491 Defa

Etiketler:


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


EN GÜZEL SÖZLER


güzel sözler

Türkiye`nin En iyi En Güzel Sözler
Sayfasına Hoşgeldiniz..
GÜNÜN SÖZÜ