en guzel soz

sözler

kamyon arkası sözler

aşk sözleri

acı sözler

Rene Descartes Sözleri | Güzel Sözler

Rene Descartes Sözleri


Rene Descartes Sözleri

Sayfa İçeriği: Rene Descartes Sözleri, Kısa Rene Descartes Sözleri, Filozof Rene Descartes Sözleri, En Güzel Rene Descartes Sözleri, Etkileyici Rene Descartes Sözleri, Rene Descartes Resimli Sözleri

Fransız filozof, matematikçi ve yazar olan Rene Descartes tarafından söylenmiş en güzel ve etkileyici sözlerini siz değerli takipçilerimiz için bir araya toparladık.

Rene Descartes Sözlerini Facebook, İnstagram, Whatsapp ve Twitter, gibi sosyal platformlarda paylaşabilirsiniz.

Rene Descartes Sözleri

Zor şeylerin daha güzel olduğuna inanmak, ölümlülerin ortak yanlışıdır.

İyi kitaplar okumak, geçmiş yüzyılların en iyi insanlarıyla sohbet etmek gibidir.

İyi bir kafaya sahip olmak yetmez, onu iyi kullanmayı da öğrenmeli insan.

Gerçeği arayanın, yaşamında bir kez, tüm nesnelerden gücü yettiği ölçüde kuşku duyması gerekir.

İnsanların gerçekten ne düşündüklerini öğrenmek için, söylediklerinden çok, yaptıklarına dikkat edin.

Bir Tanrı vardır, her şey ona bağlıdır, olgunlukları sonsuzdur, gücü çok büyüktür ve geniştir, kararları şaşmazdır.

Tanrı’nın bilgisinin mükemmel olması ve onun aldanmaz ve aldatmaz olması inancı, vahyin temelini oluşturur.

Ancak zayıf ve alçak ruhlardır ki kendilerine gerektiğinden fazla değer verir ve üç damla su ile ağzına kadar dolan gemilere benzerler.

Bazıları hayranlık derecesini yavaş yavaş o kadar arttırırlar ki, hiç önemi olmayan şeyler üzerinde dururlar da, araştırılması daha faydalı şeylerle hiç ilgilenmezler.

Güçlü bir ruha sahip olanlar, gördükleri lütuflar veya uğradıkları kahırdan dolayı tabiat ve mizaçlarını değiştirmezler; zayıf ve alçak bir ruha sahip olanlar ise talihin elinde oyuncak olurlar.

Kısa Rene Descartes Sözleri

Kısa Rene Descartes Sözleri
Kısa Rene Descartes Sözleri

İyi saklanan, iyi yaşamıştır.

Şüphe etmek düşünmektir.

Düşünmekse var olmaktır.

İlk bilgim bu sağlam bilgidir.

Düşünüyorum, öyleyse varım.

Öyleyse var olduğum şüphesizdir.

Gerçeği bilmiyorsanız ruhun güçlü olması yetmez.

Oysaki mutluluk tam bir ruh ve iç hoşnutluğudur.

Aldatmaz olduğu için de Tanrı’nın bildirdiği doğrudur.

Şüpheyi, asla işlerimizi sevk ve idarede kullanmamalıyız.

Kesin olan bir şey var. Bir şeyin doğruluğundan şüphe etmek.

Akıllı olmak bir şey değil, mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır.

Filozof Rene Descartes Sözleri

Filozof Rene Descartes Sözleri
Filozof Rene Descartes Sözleri

Çünkü üzüntülerimizin, pişmanlıklarımızın tek nedeni kararsızlıktır.

Akıllı olmak da bir şey değil, mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır.

Önemli olan akıllı olmak değil, aklı yerinde ve zamanında kullanmaktır.

Tanrı’nın varlığı, bir hakikati ifade eden geometrik teorilerden daha hakikidir.

Fakat kendimize küçük bir yarar sağlamak için başkalarına zarar vermekten de kaçınmalıyız.

Eğer gerçeği gerçekten bilmek istiyorsan, yaşamında bir kez olsun bütün şeyler hakkında şüphe et.

Hangilerinin onların gerçek görüşleri olduğunu bilmek için, söylediklerinden ziyade yaptıklarına dikkat etmeliydim…

Nihayet bunu özel olarak arzuda görüyorum. Arzu, kalbi bütün ihtiraslardan daha güçlü sarsar ve beyine daha fazla hayvan ruhlarının girmesini sağlar. Dolayısıyla beyinden kaslara geçerek, duyuları daha keskin ve bedenin bütün bölümlerini daha hareketli kılarlar.

Hakikatte ancak ve yalnız Tanrı’dır ki tam olarak bilgedir, yani her şeyin hakikati hakkında tam bilgisi vardır; fakat denilebilir ki insanlar daha önemli hakikatler hakkında az ya da çok bilgi sahibi oldukları ölçüde, az ya da çok bilgelik sahibidirler. Bu noktada bütün bilginlerin hemfikir olamayacağı hiçbir şey bulunmadığını sanıyorum.

Bize bağlı olmayan şeylere gelince; bunlar ne kadar iyi olurlarsa olsunlar, asla aşırı bir tutkuyla arzulanmamalıdır. Sırf gerçekleşme ihtimallerinin zayıf olması ve bu yüzden biz onlar için yanıp tutuştukça, onların da bize o denli işkence çektirecek olması da değildir bunun sebebi, daha çok düşüncelerimizi fazlasıyla meşgul edip gerçekleşmesi sadece bize bağlı olan şeyler üzerine yoğunlaşmaktan bizi alıkoyacak olmalarıdır.

En Güzel Rene Descartes Sözleri

En Güzel Rene Descartes Sözleri
En Güzel Rene Descartes Sözleri

Hiç kimseye faydalı olmamak, tam manasıyla kıymetsiz olmak demektir.

Zira iyi bir zihne sahip olmak yeterli değildir, esas olan onu iyi kullanmaktır.

Analiz etmek, korku doğurabilecek bütün olaylara karşı kendini hazırlamaktır.

Unutma, sana ışık tutanlara sırtını dönersen, göreceğin tek şey kendi karanlığındır.

Benim bilgime güvenin bu bilgiler gerçekliği kanıttır kanıtlamak düşünmeyi gerektirir.

Uyumaya ve rüyalarımda delilerin uyanıkken hayal ettiklerinin aynılarını hayal etmeye alışkınım.

Felsefe bir bilimdir ve geometrik yöntemi metafiziğe uygulamak gerekir, felsefeyi kesin bir bilim yapmak için.

İyi seçilmiş kitapları okumak, geçmiş yüzyılların seçkin zekalarıyla önceden düzenlemiş bir konuşmaya katılmak gibidir.

Sonsuz üzerine tartışmalarla kendimizi mahcup duruma düşürmemeliyiz, çünkü bizim gibi sonlu varlıklar için sonsuzu anlamaya çalışmak tuhaftır.

İlk olarak, açık bir şekilde bilmediğim bir şeyi asla doğru olarak kabul etmem. İkinci olarak, doğru çözüme ulaşmak için incelediğim konuyu mümkün olduğu ölçüde küçük parçalara ayırır, ondan sonra analiz ederim. Üçüncü olarak, küçükten başlayarak büyüğe doğru adım adım ilerleyerek düşüncelerimi netleştirmeye çalışırım. Nihayet, son olarak, her durumun sonucunu ortaya koyar ve genel olarak gözden geçiririm.

Etkileyici Rene Descartes Sözleri

Etkileyici Rene Descartes Sözleri
Etkileyici Rene Descartes Sözleri

İnsanların gerçekten ne düşündüklerini öğrenmek için, söylediklerinden çok, yaptıklarına dikkat edin.

İnsanın en önemli yetkinliği özgür ya da kendi iradesiyle davranabilmektir; övgü ve kınamaları hak etmesine neden olan da budur.

24. Tanrı hakkındaki bilgiden yaratıklara dair bilgiye geçerken, anlayışımızın sınırlı olduğunu ve Tanrının kudretinin sonsuz olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız.

Bir çiçeğin güzelliği bile bizde ona bakma isteği uyandırır, bir meyveninki ise yeme isteği. Ama en kuvvetlisi, insanın öteki yarısı olduğuna inandığı bir insana ait gördüğü meziyetlerdir.

Yaşadığımız yeni felaketlerin bizde doğurduğu huzursuzluklara karşı koymanın hemen hemen olanaksız olduğunu, hatta iyi insanların genellikle daha şiddetli acı duyduklarını ve bu acıların bedenlerini daha çok etkilediğini iyi bilirim…

Kesin olan bir şey var. Bir şeyin doğruluğundan şüphe etmek. Şüphe etmek düşünmektir. Düşünmekse var olmaktır. Öyleyse var olduğum şüphesizdir. Düşünüyorum, o halde varım. İlk bilgim bu sağlam bilgidir. Şimdi bütün öteki bilgileri bu bilgiden çıkarabilirim.

Bizim çıkış noktamız bireyin subjektivitesidir… Çıkış noktamızdan bakıldığında ‘düşünüyorum öyleyse varım’ gerçeğinden başka bir gerçek olamaz. Herhangi bir gerçekten önce, bir mutlak gerçek olmalıdır. Bu gerçeği kavramak basittir, zira bireyin varlığında mevcuttur.

Kızgınlık erdeme tutkunmuş gibi görünmeyi tercih eden insanlarda değil de, gerçekten erdeme tutkun olan insanlarda görülür. Çünkü her ne kadar Erdemi seven insanlar başkalarının kusurlarına dudak bükmeden yapamasalar da, onlar sadece çok ciddi ve çok tuhaf kusurlar karşısında tavır alırlar. Eften püften şeylere çok kızmak ancak asabî ve müşkülpesent insanların işidir; ortada ayıplanacak bir şey yokken kızmaksa, ancak hak hukuk bilmeyen insanların; bu duyguyu sadece insanların davranışları karşısında duymakla kalmayıp Tanrı’nın ya da Doğa’nın yapıtlarına kadar götürmeye çalışmaksa haddini bilmeyen saçma sapan insanların; Meselâ kendi hallerinden ya da kısmetlerinden hiç memnun olmadıkları zaman dünyanın gidişatına, Tanrısal Öngörü’ye kusur bulma cüretini gösterirler.

Rene Descartes Resimli Sözleri

Rene Descartes Resimli Sözleri
Rene Descartes Resimli Sözleri

Her çözdüğüm -matematik- problem daha sonra başka bir problemi çözmeye yardım edecek bir kural oldu.

İradenin doğal olarak pek kolayca ihtirasları yenebildiği ve onlarla birlikte meydana gelen beden hareketlerini durdurabildiği ruhlar, kuşkusuz en kuvvetli ruhlardır.

Altın ve elmas diye aldığım belki de yalnızca biraz bakır ve camdır. Bizi ilgilendiren şeylerde yanılmaya ne kadar yatkın olduğumuzu ve dostlarımızın yargıları bizden yana olduğunda da bu yargıların ne kadar kuşku götürür olması gerektiğini biliyorum.

Bir insanda bir şey görmüşsek ve bu şey bizi aynı anda başka insanlarda gördüğümüz bir şeyden daha fazla çekiyorsa, ruhumuz öyle bir hâl alır ki, Doğanın kendisine bahşettiği iyiyi arama hissiyle yalnızca o insana yönelir ve o iyiyi bizim sahip olabileceğimiz en büyük nimetmiş gibi gösterir.

Hiç kuşku yok ki, en cesur ruhlara sahip insanlar, iradeleriyle Duygularını doğal bir şekilde yenebilen ve o duyguların beraberinde gelen bedensel uyarımları bastırabilen insanlardır. Bazıları da vardır ki, kendi güçlerini hiç deneyimlememişlerdir, çünkü iraderinin kendi silahlarıyla dövüşmesine asla izin vermemişlerdir.

Aşikârdır ki iyi bir eğitim doğuştan gelen kusurları düzeltmede çok işe yarar. Yine aşikardır ki; insan kendisini sık sık özgür iradenin ne olduğunu, bu iradeyi iyi kullanmaya azmettiğinde ne büyük yararlar elde edeceğini, öte yandan hırslarını şahlandıran her türden kaygının aslında ne kadar boş ve faydasız olduğunu gözden geçirmekle meşgul ederse, gönlünde alicenaplık duygusunu uyandırarak bu erdeme kavuşabilir.

İnsan duygularını kendi içinde yaşar ve onların doğasını araştırmak için başka bir yerde gözlem yapma ihtiyacı hissetmez. Ama eskilerin bu konuda bize öğrettikleri öylesine önemsiz ve çoğunlukla da öylesine inanılmaz şeyler vardır ki, onların gittiği yoldan ayrılmadıkça bu meselenin doğrusunu anlayacağım diye hiç ümitlenmemeliyim. Bu sebeple burada benden önce hiç kimsenin el atmamış olduğu bir konuyu inceliyormuşum gibi yazmam gerekecek.

Bugüne kadar öğrendiğim çok az şey, bilmediğim, öğrenmekten de umudumu yitirmediğim şeylerle karşılaştırıldığında, hemen hiçbir şeydir; çünkü bilimlerde doğruyu yavaş yavaş bulanların durumu, yoksul olduklarında çok emekle az kazanırken zengin olmaya başlayınca daha az emekle daha çok kazanç sağlayanların durumuyla hemen hemen aynıdır. Öğrenmeye çabalamaktan kazancım ancak giderek bilgisizliğimi ortaya çıkarıyor olmamdı gibi görünüyordu bana.

Kendi duygularına mutlak olarak hakimdirler, özellikle de Arzulara, Kıskançlıklara ve Çekememezliklere. Çünkü onlara göre gerçekleşmesi kendi ellerinde olmayan hiçbir şey, hasretiyle yanıp tutuşacak kadar değerli değildir. Kimseye karşı nefretleri de yoktur, çünkü herkes onlar için değerlidir. Endişeleri de yoktur, çünkü kendi erdemlerine olan güvenleri onların garantisidir. Öfkeleri de yoktur, çünkü başkalarına bağlı olan şeylere pek değer vermediklerinden, hasımlarına onları incittiklerini düşündürtecek bir fırsat asla yaratmazlar.

Dün dalmış olduğum düşünceler zihnimi öyle kuşkulara saldı ki, artık onları bir daha unutmam mümkün değil. Ne şekilde çözülebileceklerini de bilmiyorum, sanki aniden derin bir girdaba dalmış gibi öyle altüst oldum ki, ne ayağımı dibe basabiliyorum ne de yüzüp üste çıkabiliyorum. Ama durmak yok, dün girdiğim yolu tekrar yürümeye başlayacağım ve bu kez en ufak kuşku her şeyi baştan sona yanlış biliyormuşçasına eleye eleye yol alacağım, ta ki kesin bir şey bulana kadar ya da hiç böyle bir şey yoksa en azından hiçbir şeyin kesin olamadığının kesin olduğunu öğrenene kadar.

Bir önceki yazımız olan Eleanor Roosevelt Sözleri başlıklı makalemizde Eleanor Roosevelt, Eleanor Roosevelt sözleri ve En güzel Eleanor Roosevelt sözleri hakkında bilgiler verilmektedir.


Yayınlanma Tarihi: 10 Kasım 2020

Kategori: Ünlü Sözler

Görüntüleme: 2885 Defa

Etiketler:


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


EN GÜZEL SÖZLER


güzel sözler

Türkiye`nin En iyi En Güzel Sözler
Sayfasına Hoşgeldiniz..
GÜNÜN SÖZÜ